Praca dyplomowa

Otoczenie przedsiębiorstwa

Makrootoczenie i mikrootoczenie przedsiębiorstwa

Mówiąc o przedsiębiorstwie, ciężko jest pominąć otoczenie, które jest ściśle związane z nim. To ono definiuje ogół wyszczególnionych uwarunkowań ekonomiczno-prawnych, polityczno-społecznych, technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i obyczajowych. Istnieje podział otoczenia przedsiębiorstwa na makrootoczenie i mikrootoczenie.

Więcej...

Promocja firmy

Cele i funkcje promocji

Cele promocji w przestrzeni firmy nie stanowią autonomicznego bytu. Oznacza to, że zawsze są podporządkowane ogólnym celom przedsiębiorstwa. W związku z tym, wszelkie działania w zakresie promocji są ściśle związane z wcześniej podjętymi decyzjami, dotyczącymi wyboru konkretnej strategii.

Więcej...